Skip Navigation
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego wydaje się na wniosek, sporządzony zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy.

 

W niektórych przypadkach wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza nie wymaga pozwolenie, lecz wymaga zgłoszenia. Rodzaje instalacji nie wymagające pozwolenia lecz podlegające zgłoszeniu zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.  Nr 283, poz. 2839).

 

 
 
« powrót|drukuj