Skip Navigation
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Świadczymy wszechstronne i kompleksowe usługi w zakresie obowiązków przedsiębiorców wynikających z takich ustaw jak:

  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo wodne
  • Ustawa o odpadach
  • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

Zakres wykonywanych usług obejmuje opracowywanie profesjonalnych dokumentacji oraz wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych na każdym etapie produkcji i procesu inwestycyjnego.

Powierzone zadania realizujemy w sposób całościowy, począwszy od etapu wstępnego rozpoznania, wykonania niezbędnych analiz i badań, poprzez sporządzenie kompletnej dokumentacji i wniosku, aż do etapu uzyskania pozwolenia, zezwolenia, opinii. W zakresie zlecenia reprezentujemy Przedsiębiorcę przed organami administracji oraz innymi podmiotami w celu określenia i negocjowania warunków pozwoleń.

Współpracujemy z jednostkami badawczymi, laboratoriami oraz ekspertami z różnych dziedzin.

 
 
« powrót|drukuj