Skip Navigation
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozwolenia zintegrowane

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska).

 

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 208, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać informacje określone dla wniosków o wydanie pozwoleń:

  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • na wytwarzanie odpadów;
  • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • wodnoprawnego na pobór wód, jeżeli wody podziemne lub powierzchniowe są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji podlegającej obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego .

 

Oprócz tego wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać informacje zgodne z art. 208, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 
 
« powrót|drukuj