Skip Navigation
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Decyzje środowiskowe

Realizacja inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (określonych na podstawie art. 51, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej).

 

Decyzję środowiskową Inwestor jest zobowiązany uzyskać przed wydaniem m.in.:

  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • pozwolenia wodnoprawnego.
 
 
« powrót|drukuj