Skip Navigation
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 180  ustawy prawo ochrony środowiska, wytwórca odpadów jest obowiązany do:

uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. 

Zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów  dotyczy posiadaczy odpadów prowadzących działalność w w/w zakresie. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów powinien zawierać informacje zgodne z art. 42.1 Ustawy o odpadach.

 
 
« powrót|drukuj