Skip Navigation
 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Sprawozdawczość i opłaty


W opraciu u przepisy wynikające z ustawy o opadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska sporządzamy:

  • zbiorcze zestawienia danych dotyczących opłat za gospodarcze korzystanie ze
    środowiska:

  1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

  2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

  3. pobór wód,

  4. składowanie odpadów,

  • roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,

  • naliczamy opłaty produktowe. 

 
 
« powrót|drukuj